Supervision og psykologfaglig sparring

Supervision
Jeg tilbyder supervision til pædagogisk personale på institutioner for børn og unge. Det kan eksempelvis være kommunale daginstitutioner og skoler. Det kan også være kommunale specialinstitutioner i dag- eller døgnregi.

Der kan være tale om både individuel supervision og gruppesupervision.

Jeg arbejder gerne med reflekterende teams, men byder også selv ind med mine psykologfaglige betragtninger på de problemstillinger, der drøftes i supervisionen.

Ring gerne og vi kan tale sammen om, hvilke ønsker og tanker I har om supervisionen.

Psykologfaglig sparring
Jeg tilbyder psykologfaglige sparring og vurderinger til eksempelvis socialrådgivere i kommunen i forbindelse med særligt komplicerede sager og/eller i forbindelse med udarbejdelsen af §50 undersøgelsen.

Ring gerne og vi kan i telefonen tage en overordnet drøftelse af dit behov i den konkrete sag og vi kan herudfra sammen finde ud af, hvilken form for hjælp, du kan have brug for fra mig.

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.