Behandling af børn

Som udgangspunkt anbefaler jeg, at de voksne omkring barnet i første omgang forsøger at løse barnets problemer gennem rådgivning af forældrene eller via samtale med barnet og forældre sammen.

Der kan dog være situationer, hvor barnet kan have brug for at tale med en børnepsykolog alene. Det kan eksempelvis være i forbindelse med forældrenes skilsmisse, hvis én af forældrene er død eller hvis én af forældrene er alvorligt syge eller barnet på anden vis har oplevet noget traumatisk.

Afhængig af barnets alder, kan det være relevant med egentlige samtaler.

Hvis dit barn er yngre end cirka 9års alderen kan jeg tilbyde legeterapi. Når jeg arbejder med børn i et legeterapeutisk forløb kombineres samtalen med leg i sandkassen og tegning. Herved får barnet mulighed for at udtrykke sig sprogløst og på sine helt egne præmisser.

Det er for mig i arbejdet med barnet helt afgørende, at barnet oplever sig set, mødt og hørt og at barnet igennem nærværet med mig som terapeut oplever sig forstået og anerkendt i det svære. Jeg ser det som en vigtig terapeutisk opgave at hjælpe barnet til at få udtrykt, hvad det er som er svært og hvad det har brug for fra sine betydningsfulde voksne.

I mit arbejde med børn og forældre ser jeg altid barnet som en del af en større helhed – en større sammenhæng som barnet indgår i i sit liv. Jeg anser barnet som værende afhængig af relationerne til de voksne, der omgiver dem og hvor barnet gør sit bedste for at leve op, hvad de forestiller sig deres omsorgsgivere ønsker fra dem.

Behandlingen af de vanskeligheder, som barnet oplever at have, tænkes altid ind i relationerne til barnets nærmeste omsorgsgivere.

Behandlingen af barnet kan foregå med barnet alene gennem legeterapi og samtale med mig som psykolog, men sideløbende hermed vil som oftest indgå et samarbejde med forældrene eller andre nære omsorgsgivere. Et legeterapeutisk forløb vil derfor ofte blive kombineret med rådgivende samtaler med dig/jer som forældre. Endvidere har jeg god erfaring med at inddrage forælderen, som barnets betydningsfulde voksen, i selve det legeterapeutiske forløb.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn kan have brug for terapi/samtaler med en psykolog er du meget velkommen til at kontakte mig og snakke med mig om det.

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.