Børn og forældre

Her kan du hurtigt få overblik over, hvad jeg tilbyder børn og forældre – og finde mere viden, hvis der er emner, du vil fordybe dig i.

Behandling af børn

Som udgangspunkt anbefaler jeg, at de voksne omkring barnet i første omgang forsøger at løse barnets problemer gennem rådgivning af forældrene eller via samtale med barnet og forældre sammen.

Læs mere om at hjælpe børnene

 

Forældrerådgivning – forældresamtaler og forældrevejledning

Forældre kan komme i en situation, hvor de har brug for at få professionel hjælp hos en børnepsykolog til problemstillinger omkring deres barn. Det kan være, at dit familieliv med barnet er præget af mange konflikter eller at samspillet med dit barn på andre måder er blevet svært. Det kan være, at dit barn mistrives i sin daginstitution eller skole og at du bliver i tvivl om, hvordan du støtter dit barn bedst muligt.

Læs mere om forældrerådgivning

Børne – og familiesamtaler

Der kan opstå situationer, hvor man som familie får brug for professionel hjælp hos en børnepsykolog og familiepsykolog til at tale sammen om det, der er svært i familien.

Læs mere om børne- og forældresamtaler

Angstbehandling af børn og unge

Angst er en af de mest udbredte lidelser i den vestlige verden. Desværre oplever flere og flere børn og unge at være belastet af angstlidelser. Ubehandlede angstlidelser i barndommen og ungdommen giver ofte nedsat livskvalitet – også ud i voksenlivet.

Læs mere om angstbehandling af børn og unge

Filial terapi

Filial terapi [1] beskrives ofte som én af de mest kreative og effektive metoder, der er opfundet i arbejde med børn og familier.

Metoden stammer oprindeligt fra USA og er i dag meget anvendt og anerkendt både i Europa og andre steder i verden. Forskningen viser, at denne type familieterapi har stor effekt både for barnet og forældrene.

Læs mere om fillial terapi

Skilsmisse og parterapi

Man står som forældre i skilsmisse ofte med megen tvivl og mange ubesvarede spørgsmål i forhold til, hvordan man bedst muligt griber situationen an i forhold til sine børn.

Fra min tidligere ansættelse i Statsforvaltningen Midtjylland, som børne- og familiesagkyndig rådgiver, har jeg omfattende erfaring med at vejlede og rådgive forældre i denne vanskelige situation.

Læs mere om skilsmisse og parterapi

 

Børnepsykologisk undersøgelse

Hvis dit barn har det svært i skolen eller daginstitutionen kan det være relevant med en børnepsykologisk undersøgelse, der eksempelvis kan afdække dit barns kognitive- og følelsesmæssige funktionsniveau.

I nogle situationer kan det også være relevant med en børnepsykologisk undersøgelse, hvis der er store problemer i samspillet i hjemmet.

Læs mere om børnepsykologiske undersøgelser

Forældreevneundersøgelse

En forældreevneundersøgelse foretages, når en kommune bliver i tvivl om, hvorvidt en forælder/et forældrepar formår at varetage omsorgen for deres barn/børn og sikre barnets udvikling. Undersøgelsen foretages altid af en erfaren psykolog.

Læs mere om forældreevneundersøgelser

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.