Om Lise Johannesen

Baggrund
Jeg er uddannet psykolog fra Århus Universitet i 2002, er autoriseret gennem Dansk Psykolognævn og er godkendt specialist i klinisk psykologi i Dansk Psykologforening.

Jeg har mangeårig erfaring indenfor børne- og familieområdet og har som psykolog arbejdet i offentlig regi med børn, unge, voksne og familier.

Jeg har haft privat praksis på fuld tid siden cirka 2010. Som privat praktiserende psykolog har jeg både mange børn/familier, men også en del unge og voksne i terapiforløb.

Jeg har tidligere arbejdet som psykolog i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Århus og Vejle, Familiebehandlingen i Socialforvaltningsregi i Århus Kommune samt som børne- og familiesagkyndig rådgiver i Statsforvaltningen Midtjylland (det tidligere Statsamt).

Jeg er under fortsat efteruddannelse og udvikler mine kompetencer med tilgang af ny viden og metoder, ligesom jeg modtager løbende supervision.

Jeg har terapeutiske efteruddannelser på specialistniveau i både Mentaliseringsbaseret terapi og Psykodynamisk terapi med børn, unge og familier samt efteruddannelse på specialistniveau i legeterapi med børn.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder ud fra foreningens etikregler og er underlagt psykologlovgivningens regler om tavshedspligt.

Jeg følger retningslinjerne for EU´s persondataforordning. Hvis det bliver relevant, at jeg skal udveksle jeres/dine private oplysninger med øvrige instanser (eksempelvis udveksling af cpr.nr. med Sygeforsikring “danmark”), vil jeg skriftligt bede om jeres/din tilladelse til dette.

Jeg er født i 1972 og bor privat sammen med min mand og vores to børn født i henholdsvis 2002 og 2004.

Arbejdsmetode
I mit virke som psykolog er den anerkendende samtale, mellem klienten og mig som terapeut, det bærende element. Gennemgående anser jeg nærværet og kontakten imellem psykolog og klient som det afgørende fundament, hvorudfra en samtale, behandling og forandring kan foregå.

Jeg er metodemæssigt inspireret af flere forskellige teoretiske tilgange herunder den systemiske og narrative tænkning, nyere neuropsykologisk forskning/teori, teorier vedrørende udviklingstraumer, tilknytnings-og metaliseringsteori/forskning samt mindfulness baserede teknikker.

Mine arbejdsmetoder kan derfor tage afsæt i forskellige teoretiske tilgange afhængig af anvendeligheden i forhold til den konkrete problematik og den konkrete klient.

Jeg anser det som en vigtig psykologkvalitet at tilpasse metoden til, hvad der virker for dig/jer.

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.