Børnepsykologisk undersøgelse

Hvis dit barn har det svært i skolen eller daginstitutionen kan det være relevant med en børnepsykologisk undersøgelse, der eksempelvis kan afdække dit barns kognitive- og følelsesmæssige funktionsniveau.

I nogle situationer kan det også være relevant med en børnepsykologisk undersøgelse, hvis der er store problemer i samspillet i hjemmet.

Det kan også være relevant med en udelukkende kognitiv testning af dit barn, hvis du er i tvivl om dit barns intelligens – både høj og lav.

En børnepsykologisk undersøgelse omfatter typisk:

  • Samtale med forældrene omkring barnet og barnets anamnese
  • Testning af barnet
  • Muligvis legeobservationer – afhængig af barnets alder
  • Efter ønske muligvis samtale med barnets kontaktlærer og pædagog – afhængig af om det er forældrenes ønske. Ved problemstillinger med børn kan der være brug for at børnehave, skole og SFO inddrages i en eller anden grad således, at en bedring hos barnet underbygges og støttes af en indsats i miljøet.
  • Efter ønske muligvis observation af barnet i hjemmet og/eller skole, daginstitution
  • Udarbejdelse af en skriftlig rapport
  • Tilbagemelding til forældrene og eventuelt

Såfremt det eksempelvis er en kommune eller et opholdssted, der bestiller den børnepsykologiske undersøgelse, kan undersøgelsesprocessen indeholde andre og flere komponenter.

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.