Filial terapi

Filial terapi [1] beskrives ofte som én af de mest kreative og effektive metoder, der er opfundet i arbejde med børn og familier.

Metoden stammer oprindeligt fra USA og er i dag meget anvendt og anerkendt både i Europa og andre steder i verden. Forskningen viser, at denne type familieterapi har stor effekt både for barnet og forældrene.

Den grundlæggende tænkning bag Filial terapi er, at forældre og andre nære omsorgspersoner er de bedste til at arbejde med deres børn, og ikke professionelt uddannede terapeuter.

Forældre kender deres børn godt, og er de vigtigste personer for barnet, selv når følelsesmæssige- eller adfærdsmæssige udfordringer kan gøre det svær for forældrene at mærke dette.

I stedet for, at barnet skal forholde sig til en fremmed terapeut, uddannes forældrene til at varetage særlige legeterapi-sessioner med deres egne børn.

Forældrene uddannes af erfarne legeterapeuter, der er trænet i Filial terapi. Forældrene uddannes under direkte støtte/vejledning fra legeterapeuten, derefter modtager forældrene indirekte støtte/vejledning og slutteligt trænes forældrene i at generalisere principperne, så de bliver en del af hverdagslivet i familien.

De grundlæggende principper forældrene trænes ud fra, stammer fra den ikke-styrende/ikke-direktive legeterapi. Læringsprocessen lettes for forældrene, da principperne øves i praksis først med terapeuten og derefter med barnet.

Der modtages feedback fra terapeuten umiddelbart efter.

Filial terapi anvendes typisk til børn i alderen 3-12 år, men kan også bruges til helt små børn og til ældre børn. Alle i familien inviteres til at deltage enten direkte eller indirekte.

Jeg tilbyder Filial terapi til en bred vifte af adfærds-, følelsesmæssige og tilknytningsmæssige problematikker. Metoden kan med fordel bruges i både biologiske familier, adoptionsfamilier og plejefamilier.

Filial terapi er en ny metode i Danmark. Derfor tilbyder jeg en lavere introduktionspris for et samlet forløb.

I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis I overvejer, om et Filial Terapi forløb er noget for jer.

I kan læse om metoden på internettet eksempelvis:

[1] Ordet filial stammer fra det latinske filius (søn) og filia (datter). Filial i den aktuelle betydning skal ses som en beskrivelse af det ansvar, de følelser, den adfærd samt de relationer, der eksisterer mellem en søn/datter og deres forældre/omsorgspersoner.

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.