Forældreevneundersøgelse – også kaldet forældrekompetenceundersøgelse

En forældreevneundersøgelse – eller forældrekompetenceundersøgelse – foretages, når en kommune bliver i tvivl om, hvorvidt en forælder/et forældrepar formår at varetage omsorgen for deres barn/børn og sikre barnets udvikling. Undersøgelsen foretages altid af en erfaren psykolog.

 

Undersøgelsens fokus kan være at vurdere, hvor meget støtte der skal til i hjemmet og om forældrene skal have deres barn hjemme.

Undersøgelsen gennemføres typisk hos forældre, hvor man formoder, at der er tale om alvorlig omsorgssvigt, misbrugsproblematikker, overgreb, vold, nedsat intelligens, neurologiske vanskeligheder eller kendte psykiatriske problematikker.

Forældreevneundersøgelser fokuserer på såvel styrker som svagheder ved forældrenes relation til- og samspillet med barnet.

Forældreevneundersøgelser indeholder som regel ikke anbefalinger omkring konkrete navngivne foranstaltninger, men giver konklusioner om barnets støtte- og udviklingsbehov sammenholdt med en vurdering af forældrenes muligheder for at varetage disse behov.

Jeg tilbyder som almen psykolog og børnepsykolog forældreevneundersøgelser.

En forældreevneundersøgelse omfatter typisk:

  • Gennemlæsning- og analyse af relevante sagsakter
  • indledende netværksmøde med forældre, sagsbehandler samt relevant professionelt netværk, hvor årsagen til beslutningen om iværksættelsen af undersøgelsen kort præsenteres og belyses. Fokuspunkter i undersøgelsen tydeliggøres.
  • Hjemmeobservationer af samspillet i familien
  • Testning og undersøgelse af forælderen/forældrene
  • Testning og undersøgelse af barnet/børnene
  • Observationer af barnet/børnene i andre relevante kontekster
  • Samtale med relevante personer i det professionelle netværk
  • Tilbagemelding til forældre og sagsbehandler

Testningen og samtalerne med både forældre og børn i løbet af undersøgelsen foregår som udgangspunkt på mit kontor.

Ring gerne og hør nærmere, hvis du overvejer at iværksætte en forældreevneundersøgelse i forbindelse med dit konkrete sagsarbejde.

Aktuelt er der meget travlt i klinikken, og der vil tidligst være mulighed for påbegyndelse af en undersøgelse i efteråret 2022 (midt/slut september og frem).

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.