Forældrerådgivning – forældresamtaler og forældrevejledning

Forældre kan komme i en situation, hvor de har brug for at få professionel hjælp hos en børnepsykolog til problemstillinger omkring deres barn. Det kan være, at dit familieliv med barnet er præget af mange konflikter eller at samspillet med dit barn på andre måder er blevet svært. Det kan være, at dit barn mistrives i sin daginstitution eller skole og at du bliver i tvivl om, hvordan du støtter dit barn bedst muligt.

Gennem forældrerådgivende samtaler kan jeg hjælpe dig til at finde hensigtsmæssige måder at støtte og håndtere dit barn på. Gennem samtaler kan jeg hjælpe dig med at forstå dit barns behov og måde at reagere på og herudfra få indsigt i, hvad dit barn har brug for fra dig som forælder.

Såfremt det skulle vise sig relevant, kan jeg tilbyde at komme på besøg i jeres hjem og observere dit samspil med dit barn. Observationerne kan danne grundlag for efterfølgende vejledende samtaler.

Jeg kan tilbyde dig hjælp med eksempelvis:

 • Ængstelige børn og børn med angst
 • Sensitive børn
 • Børn med tics
 • Børn med tvangshandlinger og tvangstanker – OCD
 • Opdragelsen og reguleringen af dit barn
 • Konflikter
 • Mistrivsel i skole eller daginstitution
 • Stressede børn
 • Børn med psykisk betinget forstoppelse
 • Generel mistrivsel hos dit barn
 • At være forælder til et handicappet barn
 • At være forælder til et barn med en psykiatrisk diagnose – herunder ADHD, OCD og autisme
 • Vordende forældre
 • Hvordan støtter du bedst dit barn igennem skilsmissen
 • Sammenbragte familier

Der kan selvfølgelig være andre årsager til, at man ønsker hjælp til sit barn og du kan naturligvis henvende dig med andre former for problemstillinger. Ring gerne og vi kan i telefonen finde ud af, om det vil være relevant med en samtale.

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.