Psykologisk undersøgelse af unge

Hvis den unge har det svært i skolen fagligt og/eller socialt og har haft det igennem længere tid, kan det nogle gange være relevant med en psykologisk undersøgelse, såfremt den unge selv er indforstået med dette.

En psykologisk undersøgelse af et ungt menneske vil typisk omfatte en vurdering af det kognitive- og følelsesmæssige funktionsniveau. Der ses både på ressourcer og udviklingsområder.

En undersøgelse kan nogle gange danne grundlag for valg af det videre uddannelsesforløb.

Det kan også være relevant med en udelukkende kognitiv testning, hvis der er tvivl om den unges intelligens – både høj og lav.

En psykologisk undersøgelse af en ung vil typisk omfatte:

  • Samtale med den unges forældre (eventuelt sammen med den unge) omkring den unges livshistorie
  • Samtale med den unge alene
  • Testning
  • Efter ønske muligvis samtale med den unges lærere
  • Udarbejdelse af en skriftlig rapport
  • Tilbagemelding til den unge og dennes forældre

Såfremt det eksempelvis er en kommune eller et opholdssted, der bestiller den psykologiske undersøgelse, kan undersøgelsesprocessen indeholde andre og flere komponenter.

Lise Johannesen

Cand.psych., aut., specialist i klinisk psykologi

LÆS MERE | KONTAKT

Jeg kan hjælpe med behandling af børn, forældrerådgivning og samtaler om bl.a. skilsmisse, ADHD, autisme, angst, spiseforstyrrelse m.m.